Skip to content

Posts tagged ‘Gustavia’

Gustavia

Gurur Ertem & Noémie Solomon

İki ses ve iki beden aracılığıyla anlatılan Gustavia adındaki bu gizemli kadın kim? Gülüyor mu ağlıyor mu? Yoksa kadınlık, ölüm, tiyatro, sanat ve sanatçının toplumdaki konumu gibi çok ciddi konuları alaya mı alıyor? Gustavia farklı sanatsal mecralardan gelen fakat performans sanatının geleceğine dair ortak kaygılar güden iki olağanüstü sanatçıyı biraraya getiriyor.

Mathilde Monnier ve La Ribot’un ortak yapıtı olan bu performans, klasik burleskin birtakım kod ve tekniklerinden faydalanıyor: Burleskin sinemada (Peter Sellers, Tati, Marx Kardeşler, Buster Keaton, Charlie Chaplin, Nanni Moretti), tiyatro, performans sanatı (Leo Bassi, Anna ve Bernard Blume) ve plastik sanatlardaki (Bruce Nauman…) birtakım unsurlarını bir çeşit “beden burleskine” dönüştürerek dansta gizli olan komik unsuru ortaya çıkarmayı hedefliyorlar.

Noémie Solomon Mathilde Monnier ile Bimeras Kültür Vakfı’nın düzenlediği iDANS kapsamında 27/28 Ekim 2009 tarihinde sahnelenecek Gustavia adlı performans üzerine söyleşti.

Gustavia

Interview by Noémie Solomon

Who is this mysterious woman called Gustavia? Is she laughing or crying? Or is she just being cynical on inexhaustible topics such as womanhood, death, theater, the arts and the artist’s position in society? Gustavia brings together two extraordinary choreographers of different artistic trajectories who share similar concerns regarding the future of performance art.It is a performance that draws on traditional burlesque by appropriating inventively some of its characteristic codes and techniques. Elements of burlesque which run through film (Peter Sellers, Tati, Marx Brothers, Keaton, Chaplin, Nanni Moretti…), theater, performance art (Leo Bassi, Anna and Bernard Blume…) as well as the visual arts (Bruce Nauman…), are transformed into a kind of “body-burlesque” which is rooted in squandered energy, repetition and accident. While humor is conspicuous in burlesque it is hidden in dance, and this is precisely what the two choreographers aim to extract.Gustavia will be performed on 27/28.10.2009 at iDANS International Festival of Contemporary Dance and Performance organized by Bimeras Cultural Foundation. Noémie  Solomon interviewed Mathilde Monnier about Gustavia and her collaboration with La Ribot.

Read more