Skip to content

Posts tagged ‘Gezi’

“Performans, Beden ve Kamusal Alan: Duranadamın Açtığı Perspektifler” – Fransız Kültür Merkezi (27 Ocak 2014)

Gurur Ertem

Gezi Direnişi ve Bedenin Siyaseti: Bir Dansçı Hareketsizleştiğinde Tarihe Dikkat Kesilin[1]

Bu buluşmayı mümkün kılan kişilere, kurum, oluşum ve durumlara teşekkür ediyorum. Gezi olaylarında hayatını kaybedenleri, yaralananları saygıyla anıyorum. Gezi’yi mevcut post-siyasal düzenin sarsılışının başlangıcı ve her türlü karşı görüşü ve muhalefeti bastıran, kriminalize eden, yok sayan ve değersizleştiren; siyaseti çoğunluğun iktidarı ve hemfikirlik olarak gören; neo-liberal, ataerkil, çoğunlukçu bir anlayış ortamında siyasal olanın yeniden doğuşu olarak görüyorum. 

Burada buluşmamızın konusuyla ilgili üç pencere açmak istiyorum.

1)    Beden ve protesto

2)    Gezi’nin dansı: düşme ve kalkma

3)    Durağan-eylem Read more

Gezi İsyanı ve Bedensel Siyaset: Bir dansçı hareketsizleştiğinde tarihe dikkat kesilin![1]

Gurur Ertem

İngilizceden çeviri: Funda Özokçu

Hayal et, ama yapma, sol ayağınla bir adım atmak üzere olduğunu hayal et. Ne fark etti? Ayakta durmaya devam…Hayal et, ama yapma, sol ayağınla bir adım atmak üzere olduğunu hayal et. Ne fark etti? Ayakta durmaya devam…Hayal et, ama yapma,  sağ ayağınla bir adım atmak üzere olduğunu hayal et… Sol ayağınla… Sağ ayağınla… Sol, sağ, sol… Ayakta dur.…Yavaşça bedeninin aşağı doğru düşmesine izin ver… İstençli bir düşüş için serbest kalmasına izin ver. Nefes al, ellerin yerde çömel, boynun rahat… Bu duruşta rahatlayabiliyor musun bir bak… Şimdi kalk.

Steve Paxton. The Small Dance, The Stand (1977)

I

Mayıs 2013 sonunda başlayıp modern Türkiye’de daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükte[2] bir sivil başkaldırıya tekabül eden Gezi İsyanı yalnızca toplumsal eylemlerin değil tüm siyaset alanının bedensel boyutunu güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Gezi Parkı olaylarının önünü açan şey kamuya ait kent alanlarının şahsi ve ticari çıkarlar uğruna kullanılarak suistimal edilmesi üzerine yükselen hoşnutsuzluğun doruk noktasına ulaşması; Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dozu gittikçe artan otoriter, pederşahi tutumu ve ifade özgürlüğünün ihlal edilmesiydi. Mayıs’ın son günlerinde polisin Gezi Parkı’nda çadır kuran çevre aktivistlerine yönelen gaddarlığı milyonlarca insanı sokaklara çıkaran son damla oldu. Read more

Gezi Uprising and Corporeal Politics: Watch out history when a dancer goes still! [1]

Gurur Ertem 

“Imagine, but don’t do it, imagine that you are about to take a step forward with your left foot. What is the difference? Back to standing…

Imagine but don’t do it, imagine that you are about to do a step with your left foot. What is the difference? Back to standing…

Imagine but don’t do it, imagine that you are about to take a step with your right foot… your left foot… your right… your left, right, left…… standing.

…Slowly let your body collapse into a squat… release into a voluntary fall. Breathe, squatting with hands on the floor, neck relaxed… see if you can relax in this position… and come up.”

Steve Paxton. The Small Dance, The Stand (1977)

I

Gezi Uprising, the unprecedentedly large[2] civil uprising in modern Turkey that broke out at the end of May 2013, powerfully manifested the corporeal dimension not only of social protests but the bodily precondition of politics in general.

What paved the way for Gezi Park events were the culmination of discontentment with the appropriation and exploitation of urban public spaces upon the interests of private gain; the increasing authoritarianism and paternalism of the ruling Justice and Development Party; and the continual infringement of the freedom of speech. Police brutality against environmentalists who had set up camp at Gezi Park to protest the demolishment of trees for the implementation of a dubious, unlawful construction plan imposed by the government was the last drop that incited millions of people to the streets.

Against the backdrop of the post-political neo-liberal order governed by some kind of “majoritarian democracy”, Gezi Uprising presented the rebirth of the “political”[3]. Read more