Skip to content

Posts tagged ‘Sello Pesa’

Cast and Curious: “Participatory” in Sello Pesa and Vaughn Sadie’s Inhabitant at iDANS 05

 Nese Ceren Tosun

“Participatory” became the new catch qualification for most of today’s artistic productions. Be it a contemporary art piece or a performance, the audience –or the public is imagined and situated more and more as the co-maker of the work. Though the ultimate credits of authorship remain with the artists, the work is actualized with the active involvement of those who would conventionally come ‘to watch’ the piece. In such instances, hospitable acts are exchanged at varying degrees between the artist and participants, exposing both parties to different levels of risk and work. Read more

2011 Kritik Çaba Türkiye Ödülü Jüri Bildirisi

Ceren Can Aydın

Bimeras’ın organize ettiği 5. iDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali çerçevesinde düzenlenen “Kritik Çaba” oturumları sonucunda 2011 Kritik Çaba Türkiye Ödülü Sello Pesa ve Vaughn Sadie’nin Inhabitant adlı kamusal alan performansına verilmiştir. Inhabitant, çağdaş performans sanatının gösteri alanlarının sınırlarını zorlama, dönüştürme  iddiasını hayata geçirmeyi başarmış; plansız şehirleşmenin terörize ettiği bir kamusallığın ortasına performans sanatçıları olarak kendilerini, izleyiciyi ve Dolapdere sakinlerini birbirinin eşiti aktörler olarak yerleştirmiştir. Read more

Sello Pesa, Vaughn Sadie – Inhabitant

Meral Harmancı Turunçoğlu

Güney Afrikalı koreograf ve dansçı Sello Pesa ve aynı zamanda güncel sanatçı olan ışık tasarımcısı Vaughn Sadie’nin  Johannesburg kentinden yola çıkarak gerçekleştirdikleri Inhabitant adlı projeleri Bimeras tarafından bu yıl 5.si düzenlenen iDANS Festivali’nin en önemli projesi oldu. Kritik Çaba adı altında bir araya gelen ve festival süresince gerçekleşen tüm performansları izleyerek değerlendiren eleştirmenlerden de tam not alarak 2011 Türkiye Ödülü’ne layık görüldü. Read more

Sello Pesa & Vaughn Sadie – Inhabitant

Nese Ceren Tosun

Inhabitant by Sello Pesa and Vaughn Sadie is a moving example of how hospitality can be a political act through the means of performative framing. The artists use the space of Dolapdere and its inhabitants as the object of their aesthetic-bodily and social research. The space, during the performance, becomes the site of a confused and shared guilt of spectatorship while at the same time involving everyone in the act of care for each other: the drivers who might get distracted, the performers rolling in the middle of the street, the kids who might take the performers as examples for courageous yet fatale acts all become concerns one feels the need “to do something about”. Read more

Abesle “İşgal”: Inhabitant’ın yaratıcıları ile söyleşi

Söyleşi: Eylül Fidan Akıncı

Fotoğraflar: Fırat Kuşçu

 Son yıllarda kent ölçeğinde yaşam alanlarının neoliberal politikalar çerçevesinde müdahale ve şekillendirmeye maruz kalması Türkiye’de de başlı başına inceleme konusu haline geldi. İstanbul’un dört bir yanında hala sürmekte olan mutenalaştırma çalışmaları, 90’lı yılların geri dönen kabusu müteahhit salgını, tecrit topluluklarının şehrin tüm boşluklarını doldurması gibi meselelerin yanı sıra, şehrin sakinlerinin homojenleştirilmesi ve ortalamaya dahil olmayanların çevreye tasfiye edilmesi uzak tahayyüller olmaktan çıkıp gündelik hayatta  etkilerini hep beraber yaşadığımız yakıcı sorunlar halini aldı. Read more

“Occupy [Insert your location here]”: An interview with Inhabitant artists

Interview by Eylül Fidan Akıncı

Photos by Fırat Kuşçu

South African artists Sello Pesa and Vaughn Sadie performed their collaborative work Inhabitant, which focused on the habitation struggles of immigrants in the city of Johannesburg, with a new version designed for Istanbul in the frame of iDANS 05 at Dolapdere. Mirko Winkel, one of the creators of Life and Strive, performed last year centering around gated communities in Istanbul, accompanied the group as facilitator. The performance, featuring artists from Istanbul as well as immigrants from the district, was an interesting example of how a neighborhood can be transformed into a stage. Read more

Hangisi Gerçek: Bu Bedenler mi, O Sözler mi?

Hande Topaloğlu

“Bir performansın başarılı olmasının ölçüsü nedir? Performansın sınırları nelerdir? Performansta radikalliğin ölçüsü nedir?”

Sello Pesa, Humphrey Maleka ve Brian Mtembu’nun yerel oyuncuların katılımıyla icra ettiği Sakin (Inhabitant) isimli performansları aklımda performansın sınırlarına, ölçütlerine ve radikallik tanımına dair büyük bir delik açtı. Read more