Skip to content

Posts tagged ‘Thomas Staeyert & Raul Maia’

Şehrin Bedenini Zorlamak

Hande Topaloğlu

İDANS Festivali’nin kamusal alan performanslarından biri de 18-19 Ekim tarihlerinde Beşiktaş Meydanı’nda gerçekleşti. Avrupalı dans topluluğu Ultima Vez’de birlikte dans eden Thomas Steyart ve Raul Maia bu sefer Serbest Seanslar olarak adlandırdıkları “Sam Hogue and Augustus Benjamin’in Balesi” isimli işlerinin bir başka versiyonuyla İstanbul sokaklarındalar. Bu iki gün içinde Beşiktaş meydanının farklı yerlerinde performanslarını icra eden dansçılara soğuk havalara rağmen meraklı gözler eşlik ediyor. Read more

The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin üzerine… “Biz Böyleyiz!”

Hande Özelsancak

Beşiktaş’ta, akan şehrin içinde iki gün boyunca Belçikalı Thomas Steyaert ve Portekizli Raúl Maia sabah, öğle, akşam sokaktaydı. Canlarının istediği yeri buldular. Aralarında belki200 metrebulunan sanatçılar bedenleri arasında bir enerjiyle hareket yarattılar. Elektrik akımına benzettiğim hareketler ve aralarındaki etki tepkilerle birbirilerine gelmeye başladılar. The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin adlı gösteride kendi zaman ve ritimlerini oluşturarak bedenlerinde, noktası görünen, kesik, kısa hareket dizgesi doğaçladılar. Bir yerden bir yere giderken zaman içinde yaşanan komediyi, durgunluğu, arayışı, kendi oluşturdukları kısa kesik noktalı hareketlerin içinde bulduk, gördük. Yer yer müthiş birer clown’a dönüşen sanatçılar, yer yer yollarına son derece ciddi devam ettiler.

Read more

Beşiktaş Meydanı’nda Bir Hareket Ritüeli

 iDANS’ın beşincisi kapsamında yer alan kamusal alan performanslarından biri dünyaca ünlü koreograf Wim Vandekeybus’un topluluğu Ultima Vez’in dansçılarından Thomas Staeyert ve Raul Maia’nın “mistik dansları”  Sam Hogue ve Augustus Benjamin’in Balesi. Beşiktaş Barbaros Meydanı’nı prova mekânları olarak ilân eden ikili halkı özgün hareket dillerinin yaratım sürecini paylaşmaya davet ediyor. Sanatçılar bedenlerin birbirleriyle her hangi bir sembolik referans vermeksizin nasıl iletişim sağlayabileceğini araştıran bir hareket dağarcığına dayanan projeleri hakkında Gurur Ertem ile söyleşti.

G.E: Proje sunum metninizde Sam Hogue ve Augustus Benjamin Balesi’nin “temsilî olmayan bir kinetik hareket sistemi” üzerine temellendiğini okuyoruz. Bu ifadeyle tam olarak neyi kastediyorsunuz? Read more

A Movement Ritual at Beşiktaş Square

 As part of the public space performance series of the 5th edition of iDANS, two former dancers of Wim Vandekebus’ company Thomas Staeyert and Raul Maia present The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin. Claiming Beşiktaş Barbaros Square as their rehearsal space, they invite the public to share the making of their unique movement vocabulary for two consecutive days in a total of six sessions. The artists responded to Gurur Ertem’s questions about their specific movement language which enables bodies to communicate without the use of symbolism.

G.E: In your artistic statement, we read that The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin is an ongoing artistic process based on the development of a “non-representational kinetic movement system”. What exactly do you mean by this phrase? Read more