Skip to content

2011 Kritik Çaba Türkiye Ödülü Jüri Bildirisi

Ceren Can Aydın

Bimeras’ın organize ettiği 5. iDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali çerçevesinde düzenlenen “Kritik Çaba” oturumları sonucunda 2011 Kritik Çaba Türkiye Ödülü Sello Pesa ve Vaughn Sadie’nin Inhabitant adlı kamusal alan performansına verilmiştir. Inhabitant, çağdaş performans sanatının gösteri alanlarının sınırlarını zorlama, dönüştürme  iddiasını hayata geçirmeyi başarmış; plansız şehirleşmenin terörize ettiği bir kamusallığın ortasına performans sanatçıları olarak kendilerini, izleyiciyi ve Dolapdere sakinlerini birbirinin eşiti aktörler olarak yerleştirmiştir. Pek çok kamusal alan performansı ya da enstalasyonunda gözlendiği üzere, şehrin ve/veya mekanın verili anlamlar dizgesini izleyicinin ‘okumasına’ terk etme kolaycılığına kaçmamış, her bir ‘öteki’yi diğerine yaklaştırmayı başaran detaylı komposizyonuyla hepimizin hayatını şu ya da bu biçimde etkileyen ortak, yerel ve evrensel bir soruna; metropollerin kimler için, nasıl ve hangi politikalarla inşa edildiği meselesine bakmamızı sağlamıştır. Pesa ve Sadie bize hem ‘şehrin sakinleri kimdir?’ diye sormuş, hem de Güney Afrika’dan İstanbul’a gelip iki hafta gibi kısa bir sürede, son derece başarılı bir ekip çalışmasıyla şehrin merkezindeki o ‘tehlikeli kenar mahallenin’ alçakgönüllü birer ‘sakini’ olmayı başarmışlardır.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: