Skip to content

Posts tagged ‘Performans’

Performans Kuramı Üzerine Anlaşılana Dair

Bilge Serdar

1960’lı yıllar sanat dünyasında yeni arayışların, sanat ile yaşam arasındaki sınırların ortadan kaldırılması iddiasını taşıyan hareketlerin hız kazandığı yıllardır. Tiyatro ve dans da ya da  daha genel bir ifadeyle sahne sanatları da (ki diğer tüm ara formları örneğin happeningleri de buna dahil edebiliriz) bu arayış içinde seyircisiyle ilişkisini gözden geçirip mesafeyi ortadan kaldırmayı ve salt seyirci katılımını öne çıkaran yapımlar ortaya koymayı dener. Read more

Yaklaşım Olarak Performans

Ekin Tokel

Hakim ya da savcı, yasa uygulayıcı olarak çeşitli biçimlerde ve çeşitli unsurları işaret eden temsili bir özelliğe sahipler. Bu temsiller, yasanın pratik anlamda temsilcisi olma işlevini yürütmelerinin yanı sıra sembolik olarak devletin gücünü ya da yapısal olarak adaletin erişilebilirliğini ima eden temsillere ve hatta daha ötesine genişletilebilir. Read more