Skip to content

Posts from the ‘Inceleme / Review’ Category

Eionometry: Muğlâk Bir Deneyim

Ekin Tokel

Önceki sene iDANS kapsamında Prix Jardin d’Europe ödülünü alan E.İ.O. topluluğu, 5. idans’a 17 Ekim’de Eionometry’yle dahil oldu da ne oldu? Malum akşamdan ne seyredildiğine değil de ne yaşandığına dair çoğu soru işaretleriyle biten cümleler kaldı geriye, ha, bir de çoğunun cümleleri eksiltili ünlem işaretleri. Peki, daha işin adıyla başlayan bu muğlâklar denizinde, tutunacak birkaç soru işareti bulup, bir “nokta”ya varmak mümkün müydü? Read more

Şehrin Bedenini Zorlamak

Hande Topaloğlu

İDANS Festivali’nin kamusal alan performanslarından biri de 18-19 Ekim tarihlerinde Beşiktaş Meydanı’nda gerçekleşti. Avrupalı dans topluluğu Ultima Vez’de birlikte dans eden Thomas Steyart ve Raul Maia bu sefer Serbest Seanslar olarak adlandırdıkları “Sam Hogue and Augustus Benjamin’in Balesi” isimli işlerinin bir başka versiyonuyla İstanbul sokaklarındalar. Bu iki gün içinde Beşiktaş meydanının farklı yerlerinde performanslarını icra eden dansçılara soğuk havalara rağmen meraklı gözler eşlik ediyor. Read more

The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin üzerine… “Biz Böyleyiz!”

Hande Özelsancak

Beşiktaş’ta, akan şehrin içinde iki gün boyunca Belçikalı Thomas Steyaert ve Portekizli Raúl Maia sabah, öğle, akşam sokaktaydı. Canlarının istediği yeri buldular. Aralarında belki200 metrebulunan sanatçılar bedenleri arasında bir enerjiyle hareket yarattılar. Elektrik akımına benzettiğim hareketler ve aralarındaki etki tepkilerle birbirilerine gelmeye başladılar. The Ballet of Sam Hogue and Augustus Benjamin adlı gösteride kendi zaman ve ritimlerini oluşturarak bedenlerinde, noktası görünen, kesik, kısa hareket dizgesi doğaçladılar. Bir yerden bir yere giderken zaman içinde yaşanan komediyi, durgunluğu, arayışı, kendi oluşturdukları kısa kesik noktalı hareketlerin içinde bulduk, gördük. Yer yer müthiş birer clown’a dönüşen sanatçılar, yer yer yollarına son derece ciddi devam ettiler.

Read more

Dans-Ayran: Grupo Oito’nun Satılık Dansı

Ekin Tokel                                     

Group Oito’nun Dance for Sale (Satılık Dans) performansı 5. idans kapsamında 14, 15, 16 Ekim tarihlerinde Kadıköy Rıhtım, Sultanahmet Meydanı ve Bebek Parkı’nda günde üçer kez “tezgahlandı”. Berlin merkezli grup, bu kamusal alan performansında yerel dansçılarla beraber çalıştı.

14 Ekim’de öğleden önce, Kadıköy’deki Karaköy İskelesi önünde kurulu beyaz bir çadırın önünde dansçıların doğaçlamaya dönüşen ısınmasıyla başlayan performans, yağmura ve soğuğa karşın etrafında bir izleyici kalabalığı yaratmayı başardı. Ürünlerini böylece piyasaya arz eden dansçıları, ellerinde 20 danslık menüleriyle şaşkın seyircilerin arasında gezinerek açıklama yapıp, çadırda yapılacak kısa özel gösterimleri satmaya çalışan satıcılar takip etti. Bu açıklamalarda seyirci başına 2TL gibi bir rakam telaffuz edilse de hem ödenecek miktarın yine de alıcıya bırakılması hem de izleyici sayısının her satış için değişmesi dansların maddi değerini bulanıklaştırırken; aslında dansı değişim değeri ön plana çıkan bir tüketim nesnesi olarak konumlandırmayı başarıyordu Read more

Mönüden Dans Alışverişi

Hande Topaloğlu

Bu sene “İşte/At Work” teması ile yola çıkan iDANS Festivali’nin en ilginç gösterilerinden biri de Grupo Oito topluluğunun Satılık Dans isimli kamusal alan gösterisiydi. 14, 15 ve 16 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kadıköy, Sultanahmet ve Bebek Parkında kurdukları çadırda, 21 danstan oluşan dans mönüsünü izleyicilere sundular. İzleyiciler/Müşteriler mönüden seçtikleri dansları gönüllerinden koptuğunca ücretlendirdiler.

16 Ekim günü Bebek Parkı’ndaki çadıra vardığımda, artan yağmur nedeniyle yaz günlerinde parkı şenlendiren kalabalıktan hiçbir eser olmaması böylesi bir kamusal alan performansında karşılaşılabilecek çözümsüz bir sorundu. Yine de çadırın etrafında toplaşan, İdans festivalinin takipçileri, emekçileri ve dans camiasının tanıdık simalarından oluşan bir grup vardı. Kamusal alan performanslarının belki de birincil arzularından biri olan tesadüfi karşılaşmalar hava şartları nedeniyle Bebek Parkı’nda yaşanamadıysa da, aldığım duyumlara göre Kadıköy ve Sultanahmet’teki deneyim dansçıları tatmin etmişti. Read more

SATILIK DANS!

Ceren Can Aydın

Bu mevsimde görmeye  alışık olmadığımız kadar soğuk ve yağmurlu günde, Ekim’in 16’sında,  Bebek Parkı’nın sahil şeridinde kurulmuş  portatif bir beyaz  çadırda, yan yana dizilmiş, sekizi Kritik Çaba katılımcısı on kişi,  Grup Oito’nun 21 dans parçasından beşini  izledik.  Her ne kadar bir lokantanın alakart mönüsünden yemek beğenir gibi seçtiysek de  izlediğimiz parçaları, gözümüzü  doyururken aldığımız haz, butik bir lokantada şarap eşliğinde yenilen bir öğünden aldığımız tattan ziyade, çadırdan bir aşevinde evsizlere dağıtılan tabildot yemeklerle karın doyurmayı andırıyordu.

Türkçede güzel bir deyim vardır, ‘oynayamayan gelin yerim dar’ dermiş. Doğrusu bizim oturmak için bile yerimiz dardı ve  bu ‘tabildot yemek’ benzetmesinin büyük ölçüde kaynağı da bu. Ancak izlediğimiz  dansçıların hiçbiri için ne oynayamamak bahaneydi, ne yerin darlığı; ne havanın soğukluğu ne de yağmur. Çıplak ayaklarla,  buzzz gibi havada, çadırda kostümlerini değişerek, açgözlü on seyircinin küçücük çadırın neredeyse üçte birini kaplamasına ses çıkarmayarak, layıkıyla işlerini yaptılar. Read more

“Dance For Sale” Daha Ne Olsun!

Hande Özelsancak

-“Efendim hoş geldiniz, ne alırdınız?

-Ben bir “Çadırda Shakespeare”, bir “Kuş”, bir “Oryantal”, bir bakayım, 2×2 nedir acaba? Neyse ondan da alayım, nasıl olsa çok ucuz. Bunlar bir bitsin, sonra devam edebiliriz.

-Peki, nasıl isterseniz. Mönüden seçtiğiniz ilk dans performansı için sizi çadıra alalım.”

Neredeyse tam olarak böyle konuşmalarla geçen “Dance for Sale” adlı dans organizasyonu, İDANS kapsamında, Kadıköy, Sultanahmet ve Bebek’te, üç gün boyunca sokakta yapıldı.   Sokakta bir çadır kuruldu,   Grupo Oito sokak satıcısından tutun da herkesin ayağına çok ucuza dans getirdi. Türkiye, Breziya, Almanya gibi farklı ülkelerden dansçılar, çadırın içinde, birkaç kişiye özel 4-5 dakikalık dans gösterisi sundu. Read more